Kifejezés:
Ár:
Indulás: -
Pályaszállás

Felhasználási feltételek

 

Jelen szabályzat (továbbiakban: Szabályzat, Felhasználási feltételek vagy Szerződés) egy jogilag kötelező érvényű megállapodás a Télen-Nyáron Utazási Ügynökség (Eng. szám.: U-001003, Cím: 1063 Budapest, Szinyei Merse u. 16.) (továbbiakban Üzemeltető) az általa működtetett http://www.sielescentrum.hu URL alatt elérhető weboldal (a továbbiakban együttesen: Szolgáltatás) üzemeltetője és a Szolgáltatás felhasználója (továbbiakban: Felhasználó és Szerződött Partner) között, melynek betartása mindkét fél kötelessége. A Szolgáltatás keretein belül üzemelő tartalomra, fórumokra, hírlevélre, illetve foglalási rendszerre a következő Felhasználási feltételek vonatkoznak. Az Üzemeltető fenntartja a jogot a Felhasználási feltételek előzetes értesítés nélküli módosítására, a Felhasználási feltételek aktuális változata a Szolgáltatás alján található, "Felhasználási feltételek" feliratú linkre történő kattintással érhető el. A Szolgáltatásra történő regisztráció feltétele a Szabályzat ismerete és elfogadása. A Szolgáltatás nem regisztrált Felhasználók általi használata a jelen Szabályzat elfogadásának minősül. A Felhasználók személyes adatainak kezeléséről az Adatvédelmi Nyilatkozat rendelkezik.

A sielescentrum.hu oldalán megjelenő Szolgáltatás keretén belül az Üzemeltető által elérhetővé tett tartalom kizárólag a tájékoztatást szolgálja, a tartalom valamint a Szolgáltatás üzemeltetése során használt szoftver megbízhatóságáért, pontosságáért, teljességéért, adott célra való alkalmasságáért és az ezek hiányából eredő közvetlen vagy közvetett károkért az Üzemeltető semmilyen felelősséget nem vállal. Az Üzemeltető nem tartozik felelősséggel azokért az esetlegesen bekövetkező károkért, veszteségekért, költségekért, amelyek a weboldalak használatából, azok használatra képtelen állapotából, nem megfelelő működéséből, üzemzavarából, az adatok bárki által történő illetéktelen megváltoztatásából keletkeznek, illetve amelyek az információtovábbítási késedelemből, számítógépes vírusból, vonal- vagy rendszerhibából, vagy más hasonló okból származnak. A Szolgáltatás keretein belül megjelenő szolgáltatások és információk magánjellegű, nem kereskedelmi célú felhasználással kerültek közzétételre. A Felhasználónak nem áll jogában módosítani, másolni, terjeszteni, megjeleníteni, előadni, újra előállítani, közzétenni, átruházni vagy eladni a Szolgáltatás oldalain megszerzett információt vagy szolgáltatást. A Szolgáltatás oldalain szereplő nevek, grafikai elemek, tájékoztatók, és egyéb információs anyagok szerzői jogi védelem alatt állnak.

Az Üzemeltető a portál üzemeltetése során a szerződött partnerei szolgáltatásait és utazásait teszi közzé, közvetítői szerepet lát el a Szolgáltatás oldalain a Felhasználó és a szerződött partnerek (utazásszervezők, Szerződött Partnerek) között. A távollévők között kötött 17/1999. (II.5.) Kormányrendelet alapján a Felhasználót a 8 napon belüli elállás joga - tekintettel arra, hogy a szolgáltatás nyújtását az Üzemeltető a Szerződés létrejöttét követően azonnal megkezdi - nem illeti meg. Az Üzemeltető nem vállal semmilyen szavatosságot vagy garanciát a Szolgáltatás működtetése tekintetében, azt adott állapotban nyújtja.

Az Üzemeltető által közzétett és forgalmazott utazásokkal kapcsolatos kötelezettségeit kizárólag csak a velük kapcsolatos szerződés határozza meg, ezeket a szerződéseket semmilyen, a Szolgáltatás oldalain elérhetővé tett anyag, információ, katalógus adat, részletezés nem befolyásolja. Az Üzemeltető mindent megtesz azért, hogy a Szolgáltatás keretein belül elérhetővé tett tartalom, vagy szolgáltatások bemutatásai pontosak és teljes körűek legyenek, de azok tényleges pontosságáért és teljes körűségéért nem szavatol. Az Üzemeltető bármikor, előzetes értesítés nélkül módosíthatja a Szolgáltatás oldalain található tartalmat és szolgáltatásokat, vagy a bennük részletezett termékeket és árakat.

A Szolgáltatást, valamint a Szolgáltatás oldalain található információkat az Üzemeltető ingyenesen bocsátja használatra. Az Üzemeltető nem tehető felelőssé a Szolgáltatás oldalain fellelhető információk használatából, végrehajtásából, vagy valamilyen információ hiányából, az információval - vagy annak hiányával - kapcsolatosan keletkező közvetlen vagy közvetett kárért. Az Üzemeltető minden, a fellelhető információból eredő kárért kizárja a felelősségét. Szolgáltatás keretében megjelenített információk pontatlanságokat vagy hibákat tartalmazhatnak. A Szolgáltatás keretén belül elérhető információk rendszeresen módosulnak, az Üzemeltető fenntartja a jogot a felfedezett hibák - a felfedező személyétől függetlenül - előzetes figyelmeztetés nélkül történő helyesbítésére.

A Szolgáltatás oldalain közzétett tartalom és szolgáltatások bemutatása esetenként elavultnak bizonyulhat - például továbbra is szerepel olyan utazás az adatbázisban, amelyre a szabad helyek elfogytak, esetleg más áron kínálja az utazásszervező. Az Üzemeltető mindent megtesz, de nem vállal kötelezettséget ezek frissességére. Az Üzemeltető mindent megtesz annak érdekében, hogy az oldalon megjelentetett információk pontosak, és egyértelműek legyenek, de semmilyen felelősséget nem vállal értük.

Az Üzemeltető által közzétett Szolgáltatás üzemeltetéséért felelős szoftver, design illetve a megjelenített tartalom az Üzemeltető szellemi tulajdonát képezi, csak a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatából bekövetkező formában használható fel, egyéb felhasználáshoz az Üzemeltető előzetes beleegyezése szükséges.

Az Üzemeltető az általa használt linkek illetve az általuk lehívható weboldalak, valamint a Szolgáltatás harmadik személyek által üzemeltetett webtartalmakra mutató linkek által lehívott weboldalak tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás oldalain megjelenő hirdetések tartalmáért nem vállal felelősséget, azok közzétételekor figyelembe veszi az idevonatkozó rendelkezéseket (2001. évi CVIII. Törvény, 1997. évi LVIII. Törvény). Az elhelyezett fizetett politikai hirdetések nem tükrözik a szerkesztőség vagy az Üzemeltető véleményét.

Az Üzemeltető által közétett Szolgáltatás használatát a felhasználók részére az alábbi feltételek együttes teljesülésétől teszi függővé:

Szolgáltatás használata harmadik személy(ek) valamint az Üzemeltető jogai sérelme nélkül, jelen szabályzatban felsorolt feltételek betartásával használható. A Szolgáltatás keretein belül elérhető tartalom semmilyen formában nem módosítható valamint nem használható fel az Üzemeltető előzetes beleegyezése nélkül. Nem megengedett semmi olyan alkalmazás vagy megoldás használata, amely a Szolgáltatás zavartalan működését, üzemeltetését befolyásolhatja. A Felhasználók személyes adatait a Szolgáltatás rendeltetésszerű használatából eredő marketing és más céloktól eltérően nem szabad felhasználni.

A regisztráció a regisztrációs űrlap valós adatokkal való hiánytalan kitöltésével indul, amelyet követően a felhasználó által megadott email címre a Szolgáltató egy aktivációs linket tartalmazó üzenetet küld. A Felhasználó kérheti a felhasználói fiókjának törlését email címre elküldött levelében, amelynek tartalmaznia kell a regisztrációnál a Felhasználó által megadott felhasználói nevet valamint email címet. Az Üzemeltető vállalja, hogy az elküldött adatok ellenőrzését követő 36 órán belül megszünteti a Felhasználó fiókját.

A regisztráció során a Felhasználónak a felhasználói fiók létrehozásához egy felhasználói nevet valamint az ehhez tartozó jelszót kell megadnia, a létrehozott felhasználói fiók és jelszó titkosságának megtartása a Felhasználó a felelőssége. A regisztráció során megadott valótlan adatokból bekövetkezett károkért az Üzemeltető felelősséget nem vállal, valamint fenntartja magának a jogot, a Felhasználó Szolgáltatáshoz való hozzáférési jogának korlátozásra, megszüntetésre. A regisztráció során a Felhasználónak kötelezően megadandó adataiban történő bármilyen változást a Felhasználó köteles rögzíteni a regisztrációnál megadott felhasználói nevet, jelszót és email címet tartalmazó felhasználói fiókjában. A Felhasználó haladéktalanul köteles az Üzemeltetőt értesíteni felhasználói fiókja bármilyen jogosulatlan vagy egyéb a biztonságot sértő felhasználásáról. A Felhasználót teljes felelősség terheli a saját felhasználói fiókján végzett össze tevékenységért, valamint saját jelszavának vagy felhasználói fiókjának illetéktelen felhasználásából eredő az Üzemeltetőnek vagy harmadik személynek okozott károkért. A felhasználói fiókok vagy jelszavak a Felhasználó tudta vagy tudta nélküli felhasználásából eredő károkért az Üzemeltető nem vállal felelősséget.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás keretein belül működő interaktív szolgáltatások (Fórum; termék-, szolgáltatásértékelés; és más interaktív szolgáltatások) használatára is lehetőséget biztosít a regisztrált Felhasználók részére, amelyekre az alábbiakban felsorolt szabályozás érvényes:

Az értékelésnél az Üzemeltető a szélsőséges értékeket nem veszi figyelembe. A Fórumok és a Fórumokon elérhető Felhasználói adatok és tartalom nem használható sem közvetve, sem közvetlenül kereskedelmi tevékenység folytatására, vagy harmadik személy jogait illetve a hatályos jogszabályokat sértő tevékenység folytatására. A Fórumokat az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint közvetítő szolgáltatóként működteti az Üzemeltető.

A Fórumokon csak a regisztrált Felhasználók tudnak hozzászólásokat elhelyezni, témákat megnyitni. A Felhasználók által elérhetővé- és közzétett hozzászólásokat, témákat az Üzemeltetőnek joga van, de nem köteles ellenőrizni, és a Fórumokon vagy a Fórumokon közzétett információk által hivatkozott oldalakon vagy helyeken az Üzemeltetőnek joga van, de nem köteles jogellenes tevékenység folytatására utaló jeleket keresni. A Fórumokon az Üzemeltető megbízásából moderátorok ellenőrizhetik szúrópróbaszerűen a regisztrált felhasználók által közzétett hozzászólásokat, létrehozott témákat, amelynek célja a Szolgáltatás zavartalan működésének biztosítása, a kulturált hangnem megtartása. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy az általa megbízott moderátorok a Fórumokon hozzászólásokat és témákat töröljenek, egyes felhasználókat felfüggesszenek vagy töröljenek, valamint, amennyiben olyan hozzászólásokat, témákat találnak, amelyek vélhetően jogsértőek előzetes értesítés nélkül eltávolítsák. Az Üzemeltető és a moderátorok minden olyan tevékenységgel szemben szankciókkal élhetnek, amelyek a Szolgáltatás zavartalan működését befolyásolhatják. A Felhasználó bármikor jelezheti az Üzemeltető felé, ha megítélése szerint a Fórumokon olyan információ érhető el, amely jogsértő, az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy megtagadja a visszaélésszerű vagy megalapozatlan bejelentéseket. Bejelentés az alábbi email címen tehető:

Az Üzemeltető, ha megalapozottnak ítéli a panaszt, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései szerint jár el, gondoskodik az információ eltávolításáról.

A Felhasználók által közzé, vagy elérhetővé tett tartalomért, beleértve a tartalom által okozott vagy egyébként azzal összefüggésben felmerült mindennemű vagyoni vagy nem vagyoni kárért kizárólag az adott felhasználó tartozik felelősséggel. Ebből következően a Felhasználó köteles gondoskodni arról, hogy az általa közzé vagy elérhetővé tett tartalom harmadik személy jogait vagy jogszabályokat sem közvetve sem közvetlenül ne sértsen. A Felhasználó köteles az Üzemeltetőnek megtéríteni minden olyan kárt, vagyoni hátrányt és költséget, ami az Üzemeltetőt a Felhasználó bármely jogellenes magatartása miatt vagy azzal összefüggésben éri, beleértve, de arra nem korlátozva az Üzemeltetővel szemben indított bármely per vagy más eljárás következményeit és az azzal kapcsolatos minden költséget.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás keretein belül jogosult bármilyen tartalom törlésére, módosítására, amely jelen Szabályzatba vagy az érvényes jogszabályokba ütközik, amennyiben jogsértésre kerül sor az Üzemeltető a hatályos jogszabályok szerint együttműködik az illetékes hatóságokkal, és rendelkezésre bocsátja a jogsértést elkövető Felhasználó adatait és az általa közzé- vagy elérhetővé tett adatokat is.

Jogsértést vagy a Szabályzat megsértését elkövető Felhasználóval szemben az Üzemeletető szankciókkal élhet, amely akár a Felhasználó hozzáférési jogainak felfüggesztése, megszüntetése, vagy előzetes értesítés nélküli törlése is lehet. Az Üzemeltető továbbá fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás keretein belül működő bármely részszolgáltatást, tartalmat előzetes értesítés nélkül törölheti, módosíthatja, megszüntetheti.

A Szerződés megkötéséhez a regisztrációnál a felhasználóknak el kell fogadniuk a Felhasználási Feltételeket, Szabályzatot, amelyet a regisztrációs űrlap kitöltésével és elküldésével tesznek meg. A Szerződések magyar nyelven köttetnek, az Üzemeltető által ezek nem kerülnek iktatásra. A regisztrációról az Üzemeltető a Felhasználó által a regisztrációnál megadott email címre visszaigazolást küld a megrendelés megtörténtéről, valamint ezen email tartalmaz egy aktivációs linket, amely link meghívásával a felhasználói fiókjának aktiválása is megtörténik, valamint a Felhasználó részéről a Szolgáltatás megrendelésének, vagyis a szerződéskötésre vonatkozó ajánlatának elfogadását jelenti.

Az Üzemeltető bármikor jogosult a szerződés egyoldalú módosítására, azzal a megkötéssel, hogy jelen oldalon tájékoztatja a Felhasználókat rövid leírásban a módosításról. A módosítást követően a Szolgáltatás használata a Szerződés módosításának elfogadását jelenti. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. Törvény rendelkezései alapján az adatszolgáltatási kötelezettséget a Szolgáltatás nyitóoldalán elérhető Felhasználási feltételek tartalmazza.

Az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződés határozatlan időre jön létre, melyet a Felhasználó és az Üzemeltető rendes felmondással, 30 napos határidővel mondhatja fel. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot az szerződés bármikor akár azonnali hatályú felmondására a szerződés megszegése vagy a Szolgáltatás visszaélésszerű használata esetén. Az Üzemeltető a szerződés megszűnésével véglegesen törli a Felhasználó adatait.

 

Az Üzemeltető és a Felhasználó között létrejött szerződés megszűnésének esetei:

  • Szolgáltatás megszűnése
  • Szerződés felmondása
  • Felhasználó 3 hónapot meghaladóan nem lép be a rendszerbe
  • Felhasználó elhalálozása esetén
  • Új Szerződés érvénybe léptetésével

Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatással kapcsolatos változások és egyéb közérdekű információk közlésének céljából a regisztrált Felhasználók által megadott email címre hírlevelet küldjön. Az Üzemeltető lehetőséget biztosít arra, hogy a Felhasználó a Felhasználói Fiókjában le tudja mondani a hírlevél küldését (alapértelmezésben aktív a hírlevél opció).

Az Üzemeltető. fenntartja a jogot arra, hogy bármikor, előzetes figyelmeztetés nélkül megvonja az ingyenes szolgáltatásokhoz való hozzáférési jogot a Felhasználótól. Az Üzemeltető fenntartja magának a jogot, hogy a Szolgáltatás keretein belül tárolt személyes beállításokat és ingyenesen használatra bocsátott szolgáltatások keretei között tárolt adatokat előzetes figyelmeztetés nélkül törölje. Az ilyen adatok elvesztéséből származó károkért történő kártérítés lehetőségét az Üzemeltető kizárja.

Az online foglalással kapcsolatos részletes információk megismeréséhez a Felhasználó a következő hivatkozáson keresztül jut el: http://www.sielescentrum.hu/oldal/foglalasinfo.html. Az online foglalással kapcsolatos tudnivalókat megtalálja a foglalási űrlapon is, valamint a Szolgáltatás kezdő lapján az Információk menüpont alatt a foglalási információk menüben. Az online foglalással kapcsolatos információk megismerése a Felhasználó felelőssége, ennek elmulasztásából eredő károkért az Üzemeltető felelősséggel nem tartozik.

Az Üzemeltető a Szolgáltatás keretein belül közzétett, megjelenített utazási ajánlatok nem minősülnek nyilvános ajánlattételnek. A foglalási űrlap kitöltésével, személyesen, telefonon vagy levélben megadott, a foglalás szándékára utaló nyilatkozat nem hoz létre utazási szerződés. Az utazási az utas (Felhasználó) és az utazásszervező (Szerződött Partner) között szerződés a foglalásra küldött/adott visszaigazolás alapján, a visszaigazolásban írásban rögzített feltételek szerint az utazási díj előlegének megfizetése után jön létre.

A visszaigazolás után történő előleg fizetése minden esetben megrendelésnek minősül, a visszaigazolásban megjelöltek és az utazásszervező (Szerződött Partner) utazási feltételei szerint. A szerződés létrejöttét nem befolyásolja, hogy utazási szerződést aláírva visszajuttatta-e az Üzemeltető utazási irodájába. Az utazási szerződés felmondására az utazásszervezőnek (Szerződött Partnernek) az adott útra vonatkozó utazási feltételei irányadóak.

 

Budapest, 2012. november 26.

Felhasználói név:

Jelszó:

VAGY